Obszary działalności

Spory cywilne

Skutecznie prowadzimy Spory cywilne obejmujące cały obszar prawa cywilnego, począwszy od kwestii związanych z własnością, poprzez zobowiązania, aż po spadki. W praktyce Kancelarii Spory cywilne stanowią najbardziej rozległy i zróżnicowany aspekt aktywności.

Obejmują zarówno postępowania windykacyjne, jak i szeroki wachlarz najróżniejszych zagadnień dotyczących dóbr osobistych, odszkodowań, nieruchomości, współwłasności oraz stosunków umownych (w tym sprzedaży, dzieła, zlecenia, umowy agencyjnej czy umowy ubezpieczenia).

Skutecznie funkcjonujemy na gruncie prawa spadkowego, w tym w szczególności w zakresie kwestii związanych z testamentem i zachowkiem.

Konflikty rodzinne

Praktyka Kancelarii od dłuższego czasu obejmuje Konflikty rodzinne, w tym w szczególności zagadnienia rozwodów, władzy rodzicielskiej, realizacji kontaktów i powiązanych z tymi obszarami kwestii rozliczeniowych.

Mamy bogate doświadczenie w Konfliktach rodzinnych o szczególnym natężeniu, skomplikowanych i wielopłaszczyznowych, którym często towarzyszą wyjątkowe, połączone ze znacznymi emocjami zdarzenia.

Działamy zorientowani na wyciszenie emocji i osiągnięcie założonego celu, mając na uwadze wieloaspektowy charakter spraw rodzinnych oraz wzajemne powiązania między różnymi postępowaniami, często koniecznymi, by kompleksowo uregulować sporne kwestie.

Procesy gospodarcze

Aktywność Kancelarii w zakresie Sporów cywilnych obejmuje również reprezentowanie interesów przedsiębiorców – zarówno w ramach postępowań sądowych, jak i stosowania wewnętrznych, korporacyjnych rozwiązań z obszaru stosunków umownych czy sfery podmiotowości prawnej podmiotów gospodarczych.

W zakresie współpracy z nimi mamy opartą na doświadczeniu świadomość odmienności Procesów gospodarczych wobec Sporów cywilnych. W tej materii charakterystycznym rysem dotychczasowej praktyki Kancelarii są sprawy gospodarcze o nietypowym charakterze i przedmiocie, częstokroć skomplikowane zarówno w warstwie faktów, jak i prawa.

Postępowania karne

Mamy doświadczenie w zakresie reprezentacji w Postępowaniach karnych, zarówno po stronie obrony, jak i oskarżenia. W tych obszarach twardo stąpamy po ziemi, dążąc do uzyskania realnie osiągalnych efektów i nazywając rzeczy po imieniu.

Działamy ze świadomością faktu, że Postępowania karne oddziaływują na sytuację Mocodawców także w innych obszarach, w tym także na kanwie Sporów cywilnych, Konfliktów rodzinnych i Procesów gospodarczych.